Maandelijks archief: maart 2014

Ravage

Inmiddels is het bij de ligplaatsen van de nummers 300 t/m 314 een ravage, blijkbaar was het nodig rigoureus te werk te gaan. Van de tuinen is niets meer over, in deze fase van afbraak staat het huilen de bewoners nader dan het lachen. Het is moeilijk om je nu voor te stellen hoe het was en dat in de loop van het jaar alles weer groen en volop in gebruik zal zijn.

SONY DSC

SONY DSC

140327-vroeger-02

Onderhoud

De eerste serie van 8 woonboten ligt tamelijk lang op de tijdelijke locatie, inmiddels is het een vertrouwd beeld geworden.
In deze tijdelijke situatie kan het handig zijn schoonmaak- en schilderwerkzaamheden uit te voeren, je kunt nu gemakkelijker bij plaatsen die vaak lastig bereikbaar zijn. De aannemer Jos Scholman heeft koppelpontons ter beschikking gesteld, zodat de woonboten vanaf het water goed bereikbaar zijn.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Afzetting

Vandaag zijn ter hoogte van Vechtdijk 312 en 314 afzettingen geplaatst. Een indrukwekkend geheel zorgt ervoor dat er geen mensen op dat deel van de dijk kunnen komen, fietsers worden door het park omgeleid.
Elders in het land zijn wegen afgezet vanwege vergaderingen van de nucleaire top, hier zijn ook belangrijke zaken aan de orde. Er wordt gefluisterd dat vervuilde oevergrond afgegraven wordt.

140324-afzetting

Veilig

Na het weekend zal het beveiligd baggeren beginnen. Een speciaal daarvoor geschikt ponton werd op zaterdag naar de locatie gevaren waar misschien een explosief in de bodem ligt. Met andere voorzieningen dan de inmiddels vertrouwde verschijning. Een spannend gevaarte.

SONY DSC

SONY DSC

Opschieten

Het vervangen van de beschoeiing schiet al aardig op, voordat binnenkort het beveiligd baggeren begint vanwege de mogelijke aanwezigheid van een explosief in de Vecht. Veel materiaal wordt over het water aangevoerd.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Een eindje verder

Eerder al werd de grond achter de bestaande houten beschoeiing weggegraven. Het verwijderen van de oude houten delen en het plaatsen van de kunststof elementen en stalen palen gaat rustig verder.  Zoals afgesproken wordt per ligplaats de hoogte aangepast per tuinsituatie.

SONY DSC

SONY DSC