Maandelijks archief: januari 2014

Spanbanden

Nadat de afmeersystemen van de woonboten gecontroleerd werden, is gestart met het aanbrengen van verstevigingen. Waar nodig worden onder meer spanbanden aangebracht, om de woonboten beter af te meren tijdens de baggerwerkzaamheden.

SONY DSC

Tijdelijke locatie

Aan het begin van de Vechtdijk wordt zichtbaar dat daar de tijdelijke ligplaatsen zullen komen, de werkzaamheden zijn daar van start gegaan. Op de hoek van de Vechtdijk en Franciscusdreef wordt het grasveld benut. Langs  het wegdek van de Vechtdijk wordt onder meer een sleuf gegraven.

SONY DSC

SONY DSC

Brieven

De gemeente en Waternet hebben brieven bij de bewoners van de woonboten bezorgd. Daarmee worden ze geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot onder meer aanvullende opnames, afmeervoorzieningen, verzekering en bodemverontreiniging van een deel van de oevers. Ook werd een informatieavond aangekondigd die binnenkort zal plaatsvinden.

140125-brieven

Tijdelijke ligplaatsen

Nadat afgelopen week het baggerschip verplaatst is, ligt het schip nu aan het begin van de Vechtdijk. Eerder is één van de daar aanwezige woonschepen vertrokken, voor tijdelijk verblijf elders. Andere varende woonschepen liggen er nog, enkele zullen binnenkort verplaatst worden.
Op de betreffende locatie zullen voorzieningen getroffen worden. Langs de oever zullen pontons komen, waaraan de woonboten afgemeerd kunnen worden. Dat zal zodanig gebeuren dat ze goed bereikbaar zullen zijn voor de bewoners. De drijvende woningen zullen normaal bewoond kunnen worden, met aansluitingen op onder meer elektriciteit, water en gas. Ter plaatse zullen ook parkeerplaatsen gemaakt worden. De locatie zal afgesloten worden met een hekwerk, met sloten waarvan de bewoners sleutels zullen krijgen.

SONY DSC

Ligplaatsen tijdelijk niet verboden

Aan het begin van de Vechtdijk, vlak bij de J.M. de Muinck Keizerbrug, zullen tijdelijke ligplaatsen gemaakt worden. Op een deel van die locatie staan altijd enkele bordjes waarop aangegeven is dat het verboden is ligplaats te nemen. In de periode dat de beschoeiing vervangen zal worden, kunnen daar de tijdelijk te verplaatsen woonboten afgemeerd worden.

SONY DSC

Nieuwe start

Waternet heeft een standpunt ingenomen over het niveau van aansprakelijkheid, op basis waarvan eigenaren van woonboten zich geen zorgen hoeven te maken. Daarover zullen ze nog formeel geïnformeerd worden.
Na wat genoemd wordt een valse start, zal nu eerst alles in orde gemaakt worden met betrekking tot onder meer de afmeervoorzieningen en de vooropnames. Het baggerschip is voorbij de woonboten aan de Fortlaan gevaren en is aan het werk op de locatie van de tijdelijke ligplaatsen. Pas als er een frisse nieuwe start gemaakt kan worden, zal men op de eerdere locatie verder gaan.

SONY DSC

Verplaatst

Het baggerschip is verplaatst, de Walrus is gekomen om het weg te duwen. Men heeft bij Waternet besloten het baggeren op de eerdere locatie op te schorten. Dit gebeurt in afwachting van het verkrijgen van helderheid over een aantal zaken.
Intussen zal gebaggerd worden op de locatie waar de tijdelijke ligplaatsen komen.

SONY DSC

Zekerheid

Bewoners hebben contact gehad met het bedrijf dat de vooropnames verzorgt. Er is onduidelijkheid over het niet volledig vastleggen van de bouwkundige staat van de woonboten. Juist de casco’s (drijflichamen), zijn buiten duidelijke beschouwing gebleven. Er worden opnieuw bezoeken afgelegd om aanvullende gegevens over de stalen en betonnen casco’s van de woonboten op te nemen. Rapporten zullen herzien worden.
Inmiddels is er duidelijkheid vanuit de gemeente over de situatie met betrekking tot aansprakelijkheid en de basis van volledige schadevergoeding. Een heldere reactie van Waternet laat nog op zich wachten.

SONY DSC

Reparatie

Deze ochtend ligt het werk stil, de eerst schommelende woonboten ook. De machine is blijkbaar defect, al geruime tijd zijn mannen druk doende om de boel weer aan de praat te krijgen. De duwboot met de lege bak ligt verderop aan de kant, losjes afgemeerd.

SONY DSC

Avondwerk

Het werk begint ’s morgens vroeg en gaat tot in de avond door. Met voldoende elektrisch licht lukt het blijkbaar om te blijven baggeren.
Een enkele keer ontstaat er schade door de waterbeweging op de plaats waar gebaggerd wordt, opnieuw ging het mis met een toegangsbrug. Voor het herstel was men snel ter plaatse, met een bouwlamp erbij werd een noodvoorziening aangebracht.

SONY DSC

SONY DSC