Maandelijks archief: juni 2014

Weer baggeren

Een overslagkraan (waarmee ook bomen verwijderd zijn en de meerpalen geplaatst zijn) werd op een ponton geplaatst en naar de lege ligplaatsen gevaren. Na het instellen van het GPS-systeem kon gestart worden met baggeren op de ligplaats van 326, op de plaats waar Van der Lee de laatste werkzaamheden verricht had.

SONY DSC

Nieuw materieel

Voortaan zal door aannemer Jos Scholman gebaggerd worden op de ligplaatsen waar de woonboten tijdelijk weg zullen zijn. Over de weg werd materieel aangevoerd om te kunnen gebruiken tijdens het baggeren, onder meer werd een beunbak in twee delen in het water getakeld en gekoppeld.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Gewisseld

Vorige week werd een aantal woonarken gewisseld. Op 24 juni 2014 gingen de nummers 320 en 324 terug naar hun oorspronkelijke ligplaats. De woonboten van 336 en 338 werden naar de tijdelijke ligplaatslocatie verplaatst. Er werd weer gesleept met twee boten en een beunbak die langszij de te verplaatsen woonboot bevestigd werd.

140624-slepen-02

SONY DSC

Vlaggen

Het dagelijkse leven gaat door, op de tijdelijke en de oorspronkelijke ligplaatsen, ook van de schoolgaande Vecht-bewoners. Voor twee van hen kon de vlag uit na ontvangst van de uitslag van het schoolexamen: geslaagd!

SONY DSC

SONY DSC

Baggerbrief

Er is onrust ontstaan onder de bewoners van de woonboten. Een aantal van hen heeft een brief ontvangen van Waternet, enkelen hebben bezoek gehad. Er is plotsklaps door Waternet een besluit genomen dat er in deze fase van het project niet meer gebaggerd zal worden op de ligplaatsen als de woonboten tijdelijk weg zijn. Het baggerponton zal niet meer heen en weer gevaren worden.
Het baggeren langs de oevers zal hervat worden als de werkzaamheden van de gemeente klaar zijn, wat betekent dat te zijner tijd de betreffende circa 35 woonboten een tweede keer verplaatst zullen moeten worden.
Bewoners zijn het met de gang van zaken niet eens, er zal opnieuw veel extra overlast ontstaan. De gemeente heeft een e-mail gestuurd naar alle betrokkenen, er is een informatie-avond georganiseerd. Intussen is het baggerponton nog dichtbij aan het werk in de richting van Oud Zuilen.
Update 17/06/2014:
Tijdens een informatie-avond werd bekend gemaakt dat (na veel e-mailreacties van bewoners) er een oplossing gezocht en gevonden is. Er zal toch gebaggerd worden op de ligplaatsen als de woonboten tijdelijk weg zijn.

SONY DSC

Multifunctioneel

Als woonboten terug gaan naar hun oorspronkelijke ligplaatsen, kunnen ze nog niet direct met de definitieve beugels aan de palen afgemeerd worden. Afgelopen week werden houten constructies gemaakt waarmee tijdelijk de woonboten tegen de meerpalen afgemeerd kunnen worden. De drijvende voorzieningen functioneren goed en blijken multifunctioneel te zijn. Bedankt, ook namens de gevederde Vechtbewoners.

SONY DSC

Brug

Terug op de eigen ligplaats. Zo snel mogelijk aansluiten en toegankelijk maken. Daarvoor werd de oorspronkelijke toegangsbrug terug geplaatst nadat die van het opslagterrein was opgehaald. Tja, vul maar in: een ophaalbrug dus.

SONY DSC