Maandelijks archief: januari 2014

Zekerheid

Bewoners hebben contact gehad met het bedrijf dat de vooropnames verzorgt. Er is onduidelijkheid over het niet volledig vastleggen van de bouwkundige staat van de woonboten. Juist de casco’s (drijflichamen), zijn buiten duidelijke beschouwing gebleven. Er worden opnieuw bezoeken afgelegd om aanvullende gegevens over de stalen en betonnen casco’s van de woonboten op te nemen. Rapporten zullen herzien worden.
Inmiddels is er duidelijkheid vanuit de gemeente over de situatie met betrekking tot aansprakelijkheid en de basis van volledige schadevergoeding. Een heldere reactie van Waternet laat nog op zich wachten.

SONY DSC

Reparatie

Deze ochtend ligt het werk stil, de eerst schommelende woonboten ook. De machine is blijkbaar defect, al geruime tijd zijn mannen druk doende om de boel weer aan de praat te krijgen. De duwboot met de lege bak ligt verderop aan de kant, losjes afgemeerd.

SONY DSC

Avondwerk

Het werk begint ’s morgens vroeg en gaat tot in de avond door. Met voldoende elektrisch licht lukt het blijkbaar om te blijven baggeren.
Een enkele keer ontstaat er schade door de waterbeweging op de plaats waar gebaggerd wordt, opnieuw ging het mis met een toegangsbrug. Voor het herstel was men snel ter plaatse, met een bouwlamp erbij werd een noodvoorziening aangebracht.

SONY DSC

SONY DSC

Controle afmeersystemen

Waternet heeft laten weten dat dinsdagmiddag 14 januari controle van de afmeersystemen van de woonboten zal plaatsvinden. De aannemer zal daarbij aanwezig zijn. Tegelijk zal Waternet informatiebriefjes verstrekken.
Dat gebeurt nadat er vorige week contact was over de forse waterverplaatsing die tijdens het baggeren ontstaat. Daardoor blijken er grote krachten op de afmeersystemen te komen, met mogelijk schade tot gevolg. Er is toen voorgesteld de afmeersystemen te laten controleren en zonodig tijdelijk te verstevigen.

SONY DSC

Even passeren

De locatie voor de tijdelijke ligplaatsen aan het begin van de Vechtdijk moet ingericht worden. De varende woonschepen die daar liggen moeten daarom daar hun ligplaats verlaten.
Eén van de schepen voer vandaag over de Vecht richting de stad en verder. Ter plaatse waar gebaggerd werd was het passen en meten om er langs te kunnen. Kalmpjes aan ging het prima.

SONY DSC

SONY DSC

Verzekering

Opmerkelijk is, dat er geen duidelijkheid is over de verzekering van de woonboten tijdens het traject. Waternet en de gemeente Utrecht geven aan dat tijdens het project veroorzaakte schade, door respectievelijk bagger- en verplaatsing/beschoeiingwerkzaamheden, vergoed zal worden. Op basis van welke waardes dat in voorkomende gevallen zal gebeuren, is niet helder. Terwijl de baggerwerkzaamheden in volle gang zijn, ligt bij beide instanties een vraag die nog beantwoord dient te worden.