Maandelijks archief: januari 2014

Controle afmeersystemen

Waternet heeft laten weten dat dinsdagmiddag 14 januari controle van de afmeersystemen van de woonboten zal plaatsvinden. De aannemer zal daarbij aanwezig zijn. Tegelijk zal Waternet informatiebriefjes verstrekken.
Dat gebeurt nadat er vorige week contact was over de forse waterverplaatsing die tijdens het baggeren ontstaat. Daardoor blijken er grote krachten op de afmeersystemen te komen, met mogelijk schade tot gevolg. Er is toen voorgesteld de afmeersystemen te laten controleren en zonodig tijdelijk te verstevigen.

SONY DSC

Even passeren

De locatie voor de tijdelijke ligplaatsen aan het begin van de Vechtdijk moet ingericht worden. De varende woonschepen die daar liggen moeten daarom daar hun ligplaats verlaten.
Eén van de schepen voer vandaag over de Vecht richting de stad en verder. Ter plaatse waar gebaggerd werd was het passen en meten om er langs te kunnen. Kalmpjes aan ging het prima.

SONY DSC

SONY DSC

Verzekering

Opmerkelijk is, dat er geen duidelijkheid is over de verzekering van de woonboten tijdens het traject. Waternet en de gemeente Utrecht geven aan dat tijdens het project veroorzaakte schade, door respectievelijk bagger- en verplaatsing/beschoeiingwerkzaamheden, vergoed zal worden. Op basis van welke waardes dat in voorkomende gevallen zal gebeuren, is niet helder. Terwijl de baggerwerkzaamheden in volle gang zijn, ligt bij beide instanties een vraag die nog beantwoord dient te worden.

Mooi weer

Het is medio januari en het weer zit erg mee. Met temperaturen rond de 10 graden is het zacht. Hopelijk blijft het zo mooi, vooral als het verplaatsen van de woonboten begint.
Met een fraai opkomend zonnetje was vanmorgen het inmiddels vertrouwde beeld zichtbaar.

SONY DSC

Duwboten varen af en aan

De hele dag is het een komen en gaan van duwboten. Op de anders in het winterseizoen zo rustige Vecht is het nu een gezellige drukte. Ze varen in een kalm tempo en veroorzaken zo geen overlast.
Lege bakken worden direct na het vullen afgevoerd richting het Amsterdam Rijnkanaal, waar de bagger overgeslagen wordt naar grote vrachtschepen.

SONY DSC

Rapportage vooropname

In december 2013 zijn vooropnames gemaakt van de woonboten. Met foto’s en tekst zou of zal in rapportages vastgelegd worden wat de staat van iedere woonboot is. Zoals aangegeven vanuit het bedrijf dat de opnames verzorgt: “Om een eventuele schade goed te kunnen afhandelen is het belangrijk dat we vooraf vaststellen wat de staat van uw woonark is”.
Eigenaren krijgen de beschikking over de rapporten, waarbij een twee-weken-termijn na de datum van opname genoemd is. Hoewel de termijn verstreken is en er al volop gebaggerd wordt, zijn rapporten nog niet beschikbaar.

Waterverplaatsing

Met iedere schep verdwijnt er een zootje bagger uit de Vecht en zal de rivier uiteindelijk dieper en schoner worden. De baggeraar gaat netjes te werk, maar kan het bewegen van de woonboten niet voorkomen.

SONY DSC

Tijdens het baggeren ontstaat een forse waterverplaatsing, waardoor de woonboten schommelen en er bovendien grote krachten op de afmeersystemen komen. Over het effect van die krachten en de risico’s daarvan hebben bewoners contact gehad met Waternet, waarna besproken werd dat de afmeersystemen gecontroleerd dienen te worden en zonodig tijdelijk verstevigd door de aannemer, met bijvoorbeeld spanbanden.

De eerste berichten

7 januari 2014

Bij de eerste woonboten aan het begin van de Vechtdijk zijn de baggerwerkzaamheden in volle gang. Duwboten met bakken varen af en aan om het slib af te voeren.

SONY DSC

6 januari 2014
Vanochtend was merkbaar dat de baggerwerkzaamheden gestart zijn. In het donker kwam het eerste werkschip voorbij, direct gevolgd door een duwboot met bak.

SONY DSC

3 januari 2014
Eerder werd door de gemeente als voorbeeld een afmeersysteem genoemd zoals dat toegepast is bij de arken aan het Zandpad. Deze constructies (zie foto’s) zijn echter niet degelijk genoeg. Nu zijn er keuzemogelijkheden die van betere kwaliteit zullen zijn.

140102-afmeren-02 SONY DSC

1 januari 2014
Al lange tijd wordt gebaggerd in de Vecht, uit de rivier wordt een grote hoeveelheid vervuild slib verwijderd. Dit wordt geregeld door Waternet, voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Met als slogan “Vecht voor de toekomst” wordt zo’n 2,5 miljoen m3 vervuilde bagger afgevoerd.
Volgens planning zal in de tweede week van januari 2014 gestart worden met het baggeren van het deel van de Vecht in de gemeente Utrecht, gedurende een periode van enkele maanden. In dezelfde periode zal tegelijk met het baggeren een deel van de beschoeiing vervangen worden, waarvoor de gemeente zal zorgen.

SONY DSC

Het is een omvangrijk project, dat nogal wat gevolgen heeft voor de bewoners. Voor het vervangen van de beschoeiing is het nodig dat de woonboten tijdelijk van hun ligplaatsen weg gaan. De oude houten beschoeiing zal verwijderd worden en vervangen door kunststof profieldelen.

Een eerste groep van circa acht woonboten zal vermoedelijk in februari 2014 verplaatst worden naar een locatie aan het begin van de Vechtdijk. Daar worden tijdelijke ligplaatsen gesitueerd, waar zo’n tien woonboten tegelijk kunnen liggen.

Er is toegezegd dat alle voorzieningen aanwezig zullen zijn, zoals elektriciteit, gas, water en internet. Ook zullen voorzieningen getroffen worden voor aansluiting op de riolering of een andere vorm van de afvoer en verwerking van afvalwater. De locatie zal afgesloten kunnen worden (met sleutels voor de bewoners), er komt een parkeermogelijkheid en eigendommen die in de tuinen aanwezig zijn kunnen in mini-zeecontainers geplaatst worden.

De langs de Vechtdijk circa veertig aanwezige woonboten zullen tijdens het vervangen groepsgewijs van hun ligplaatsen verplaatst worden naar de tijdelijke locatie, waar ze circa twee weken zullen blijven. Ook bij enkele woonboten aan de overzijde van de Vecht, aan de Fortlaan, zal dat het geval zijn.
Aanwezige vlonders, toegangsbruggen en dergelijke zullen door de aannemer verwijderd worden. Na afloop zal alles in oude staat terug gebracht worden. Bovendien mogen bestaande afmeervoorzieningen niet meer gebruikt worden, indien palen achter of in de oude beschoeiing aanwezig waren. De gemeente zorgt voor nieuwe stalen palen die in het water voor de beschoeiing geplaatst worden. Naar keuze van de eigenaren kunnen de woonboten met stangen of met beugels daaraan afgemeerd worden.

Voor het vervangen van de beschoeiing is het nodig dat tot circa een meter achter de oude beschoeiing de grond weg gegraven wordt. Het zal een kaalslag worden, de bomen die in de weg staan zullen verwijderd worden.
Ook wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de aansluitingen van de riolering te vervangen. De oude situatie heeft inmiddels nadelen, de keerkleppen lekken en de aansluitpunten zijn vaak niet of nauwelijks bereikbaar. Sommige woonboten hebben nog de gasmeters aan boord, die zullen verplaatst worden naar kasten op de oever.

140100-02