Maandelijks archief: april 2014

Installatiewerk

Bij de eerste ligplaatsen is Vonk gestart met de installatiewerkzaamheden. Van de nood wordt een deugd gemaakt, bijna alles wordt vervangen. Ook bleek het plaatsen van nieuw binnenwerk van de elektriciteitskasten nodig te zijn.
Aansluitingen van drinkwater, riolering, gas en elektriciteit worden vernieuwd. Een bijkomstigheid is dat in de schuren elektriciteit komt, met een aparte groep vanuit de elektriciteitskast buiten.
De oude palen (paddestoelen) voor de elektriciteitskabels verdwijnen, nieuwe kabels gaan onder de grond. Waar nodig komen in de beschoeiing solide doorvoeren.

SONY DSC

SONY DSC

Herinrichting begonnen

Bij Vechtdijk 300 en 302 is Scholman begonnen met de inrichting van de oevers, er wordt gewerkt met nieuw hout voor de terrassen. Het is de bedoeling over een week de eerste twee woonboten naar hun ligplaatsen terug te brengen. Daarvoor zullen nog de meerpalen geplaatst moeten worden.

SONY DSC

SONY DSC

Niets gevonden

De periode van beveiligd baggeren is bijna afgerond. De bagger die afgegraven is, werd op het speciale ponton in een trechter gedeponeerd. De specie verdween door een rooster, harde delen werden op een transportband langs camera’s geleid. In de verblijfunit op het ponton waren continue meerdere experts aanwezig die op beeldschermen de delen controleerden op de aanwezigheid van explosieven. Tot nu toe werden er wel onder meer een pistool, een Duitse helm en een aantal (lege) kluizen gevonden, maar niet een op die locatie eventueel te verwachten explosief.

SONY DSC

140402-veilig-02

Informatieavond

De gemeente organiseerde een avondbijeenkomst voor de bewoners, om hen te informeren over de stand van zaken. Voortschrijdend inzicht heeft tot gevolg dat het plan ingrijpend gewijzigd is. Vervuilde grond op de oever zal bij alle woonboten afgegraven worden, waardoor alle tuinen en opstallen weggehaald zullen worden. Daarna zal schone grond terug komen en zullen de inrichtingen van de tuinen hersteld worden.
Voor de bewoners is dit een praktisch en emotioneel heftige gang van zaken. Van de meestal zorgvuldig ingerichte tuinen, met vaak tientallen jaren gegroeide beplanting en bomen, zal niets overblijven.
Ook zal de planning opgeschoven worden. Woonboten zullen met vertraging naar de tijdelijke ligplaats gaan en daar langer blijven. Op dit moment zijn de tuinen tot en met nummer 314 afgegraven. Nummer 316 is de eerstvolgende woonboot die verplaatst zal worden, nu is de tuin daar nog intact, de grens is goed zichtbaar.

SONY DSC